Project

Kruidenrijk grasland in Noord-Holland

Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.

Het Noord-Hollandse veenweidegebied is één van de belangrijkste broedplaatsen van de grutto. Ook broeden er tureluurs, kieviten, scholeksters, slobeenden en zomertalingen. Door een intensieve melkveehouderij is er voor weidevogels minder voedsel en te weinig geschikt habitat om hun kuikens groot te brengen. Het project 'Kruidenrijk Grasland' stimuleert boeren meer voor weidevogels te doen.

KCNL heeft met de lector weidevogels het samenwerkingsverband tot stand gebracht en partijen ondersteund bij de ontwikkelingen van dit project. Door inzet van het KCNL zijn deze partijen samen met het onderwijs aan de slag gegaan. Zo is ook de kennisuitwisseling met het project Koeien en Kruiden tot stand gekomen.

‘Koeien en Kruiden’ won in 2019 de Impactprijs Groen Onderwijs in de categorie HBO:

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan