Nieuws

Minisymposium natuurinclusieve landbouw NH goed bezocht

Gepubliceerd op
8 december 2017

De biodiversiteit in het landelijk gebied gaat sterk achteruit en daarom willen we in de provincie Noord-Holland met alle betrokkenen een ‘living lab’ willen opzetten om te kijken hoe we deze achteruitgang te stoppen. Dit minisymposium is daartoe een aanzet.

Datum:  28 november 2017
Locatie:  Clusiuslab in Hoorn
Organisatoren:  Milieufederatie Noord-Holland en Meetingpoint Natuur en Leefomgeving van het Clusius College
Deelnemers:  circa 50
Verwante KCNL-projecten:
Kruidenrijk grasland in Noord-Holland en Natuurinclusieve landbouw en weidevogels

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een landbouw die rekening houdt met de natuur en het landschap, deze optimaal gebruikt voor de productie van vandaag en koestert voor later. Het gaat om een verandering in het hele systeem van onze agro- en voedselproductie. Het huidige systeem dwingt de agrarisch ondernemer richting specialisatie en intensivering met een monotoon landschap.

Verbinden landbouw en biodiversiteit

Natuurinclusieve landbouw probeert landbouwproductie, biodiversiteitsverhoging, bedrijfseconomisch rendement en landschapsrendement met elkaar te verbinden. Te beginnen met meer aandacht voor bodemleven en vanuit daar het systeem opbouwen. Het goede nieuws is dat dat uiteindelijk óók meer oplevert qua productie. Wil je als ondernemer nog een stapje verder gaan en je inzetten voor behoud van specifieke soorten dan kost het mogelijk productie en dan is passende beloning op zijn plaats. Deze toelichting op het begrip natuurinclusieve landbouw met een aantal levendige voorbeelden, gaf Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolkinstituut. Een living lab opzetten is een goede zet omdat het zorgt voor kennisverspreiding en uitgaat van concrete vragen van ondernemers die met het onderwerp aan de slag willen.

Ervaringsdeskundigen

Twee ondernemers (Ted Vaalberg en Raymond Zijp) die ieder op eigen wijze elementen van natuurinclusieve landbouw al op hun bedrijf toepassen, kwamen daarna aan het woord. Met een hartenkreet van één van de ondernemers om meer onderzoek te doen naar manieren waarop men een goede boterham kan verdienen door anders te boeren.

Het leeft niet bij studenten

Vervolgens werd aan onze docent van de opleiding Plant, Rob Gravemaker, de vraag gesteld of natuurinclusieve landbouw leeft bij de studenten van nu. Het antwoord was duidelijk: nee, helemaal niet. Deels komt dat omdat de jongeren het niet van thuis meekrijgen en deels omdat jongeren op die leeftijd andere interesses hebben. Daarom is ook het doel van het onderwijs om de studenten een bredere blik te laten ontwikkelen, laten zien wat er allemaal mogelijk is en speelt op dit gebied, zodat ze aan het einde van de schooltijd zelf hun keuze kunnen maken. Een eerste begin is er door samen met de sector het bodemonderwijs te herzien en duurzaam beheer als uitgangspunt te nemen.

Ervaringen Friesland

Tenslotte kwam Wybren van Stralen, programmaleider living lab ‘Kening fan ‘e greide’ uit Friesland aan het woord. Hij vertelde dat zij vanuit een burgerbeweging en zorg om het landschap met agrarisch ondernemers allerlei projecten opzetten om via een agro-ecologische aanpak een verdienmodel te realiseren. Het is vallen en opstaan met leren in de praktijk. Docenten van het NordwinCollege zijn inmiddels mee gaan doen.

Meer weten?

Wij hopen dat als over een jaar de vraag opnieuw aan docenten wordt gesteld wat studenten vinden van natuurinclusieve landbouw er een onderbouwd antwoord komt. Dat zou betekenen dat het thema is gaan leven. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Rosemarie Slobbe r.slobbe@clusius.nl.

Foto's: Rosemarie Slobbe

Foto boven: Docent Rob Gravemaker legt uit dat het onderwerp nog niet zo bij studenten leeft

Foto onder: Boer Ted Vaalberg pleit voor meer onderzoek naar verdienmodellent

Schema onder: We moeten van een controlemodel naar een adaptatiemodel

Minisymp-natuurincl-landbouw-TedVaalberg-fotoRosemarieSlobbe.jpg
Minisymp-natuurincl-landbouw-adaptatiemodel-fotoRosemarieSlobbe.jpg